Kontakt

Telefón

+421 915 978 050

E-mail

tahanestrudle@gmail.com

Eshop

www.obchodikuvierky.sk/strudle/

INFORMÁCIE O FIRME

VIERA - NIKA s.r.o., registrovaný sociálny podnik

ZAMESTNÁVAME ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM ALEBO INAK ZNEVÝHODNENÝCH

(podobne ako v chránenej dielni).

Konateľ: Viera Holáková, Patrícia Paciga

Sídlo: Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov

IČO: 504 322 49

DIČ: 2120333435

IČ DPH: SK2120333435 (naša spoločnosť je platcom DPH)

Spoločnosť je zapísaná v OR OS NR, oddiel: Sro, vl.č. 41456/N.

Objednávky cez internet: obchodikuvierky.sk/strudle/
Objednávky cez telefón: 0917 860 860 alebo 0917 970 970
Objednávky cez email: obchodikuvierky@gmail.com

ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 00 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720001, 037/7720 034, e-mail: nr@soi.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa

M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice
036 631 2352, 631 2352, 633 2191, email: Riaditel.LV@svps.sk