Kontakt

Telefón

+421 915 978 050

E-mail

tahanestrudle@gmail.com

Eshop

www.obchodikuvierky.sk/strudle/

Informácie o firme:

VIERA - NIKA s.r.o. 

Konateľ: Viera Holáková

Sídlo: Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov

IČO: 504 322 49

DIČ: 2120333435

Spoločnosť je zapísaná v OR OS NR, oddiel: Sro, vl.č. 41456/N.

NAŠA SPOLOČNOSŤ JE PLATCOM DPH.

SME CHRÁNENÁ DIELŇA.

 

CUKRÁRENSKÁ VÝROBŇA: všetky štrúdle vyrábame v našej výrobni Vierkine maškrty na Koháryho ulici 105 v Leviciach.

 

ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 00 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720001, 037/7720 034, e-mail: nr@soi.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa

M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice
036 631 2352, 631 2352, 633 2191, email: Riaditel.LV@svps.sk